Ons privacybeleid

Introductie

Welkom bij het Lift Brands’ privacy beleid

Lift Brands respecteert je privacy en is beschrijft de stappen die we nemen om je privacy te beschermen. Dit privacy beleid beschrijft welke informatie we via deze website van of over u verzamelen en hoe we om gaan met uw privacy gevoelige gegevens.

Dit beleid is in hoofstukken opgebouwd en door op een link te klikken kom je uit op het specifieke onderwerp. De woordenlijst kunt u gebruiken om begrippen uit het beleid te verduidelijken.

 1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WE ZIJN
 2. DE GEGEVENS DIE WE VAN U VERZAMELEN
 3. DE WIJZE WAAROP UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD WORDEN
 4. DE WIJZE WAAROP UW GEGEVENS VERWERKT WORDEN
 5. TOELICHTINGEN OP UW GEGEVENS
 6. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN
 7. BEVEILIGING
 8. . BEWAREN VAN GEGEVENS
 9. JOUW RECHTEN
 10. WOORDENLIJST

 

 1. Belangrijke informatie en wie we zijn

Doel van dit beleid

Dit beleid informeert u over hoe Lift Brands uw persoonlijke gegevens verzameld via deze site en hoe zij hier mee omgaan. Lift Brands verzamelt de informatie die u handmatig aanlevert bij het gebruik van deze site. We verzamelen bijvoorbeeld de informatie die u aanlevert wanneer u zich aanmeldt voor een proeflidmaatschap, interesse toont in het starten van een franchise onderneming, aanmeld voor een evenement, een aankoop doet, solliciteert naar een baan, deelneemt aan een online chat of een andere vorm van interactie op deze site. Deze site is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of jongeren onder de dertien en verzamelen niet bewust de gegevens van deze kinderen of jongeren.

     Het is belangrijk dat u dit beleid samen met een ander privacybeleid of een eerlijke verwerkingskennisgeving leest die wij u kunnen verstrekken bij specifieke gelegenheden wanneer wij persoonlijke gegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig weet hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Dit beleid is een aanvulling op de andere kennisgevingen en is niet bedoeld om deze te overschrijven.

Controller

Lift Brands bestaat uit verschillende entiteiten, details vindt u hier . Dit beleid is eigendom van en wordt beheerd door de Lift Brands group, bestaande uit de volgende volledige dochterondernemingen: Snap Fitness, Inc., YogaFit Franchising, LLC, GoFit, LLC, Lift Brands UK Limited, HealthFran, LLC, or Wholesale Fitness Supply, LLC. We verwijzen met Lift Brands, “wij”, “ons” of “onze” naar de eigenaren van de site als een collectief.

We hebben een data privacy manager benoemd die verantwoordelijk is voor alle vragen en onduidelijkheden omtrent dit beleid. De contactgegevens vindt u hieronder.

Contact details

Bedrijf: Lift Brands, Inc.

Naam of title van data privacy manager: Corporate Counsel

Email adres: privacy@liftbrands.com

Postadres: 2411 Galpin Court #110, Chanhassen, MN 55317

Telefoonnummer: (952) 567-5805

U hebt het recht bij klachten direct contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Echter stellen we het op prijs als u ons van te voren inlicht.

Dit beleid kan veranderen

Deze versie is geüpdatet op 18 mei 2018.

Het is belangrijk dat uw persoonlijke gegevens accuraat en actueel zijn. Houd ons op de hoogte van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens.

Links naar andere sites

Deze site kan links naar andere websites bevatten, beheerd door derden, waaronder in sommige gevallen andere verkopers. Lift Brands beheert deze websites niet en is niet verantwoordelijk voor hun procedures en/of beleid met betrekking tot gegevens. Alle informatie die u aan derden verstrekt op hun websites valt onder hun privacy- en/of gegevensverzamelingsbeleid en wordt niet door dit beleid gedekt. We stimuleren u het privacybeleid op alle sites van derden te lezen voordat u de site gebruikt of persoonsgegevens aanlevert.

 1. De gegevens die we van u verzamelen

Persoonlijke informatie of persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleiden naar een bepaald persoon.

We mogen uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken zoals hieronder beschreven:

 1. Informatie die u handmatig aanlevert: Lift Brands verzamelt de informatie die u handmatig aanlevert (met uw toetsenbord, muis of touchpad) bij het gebruik van deze site. We verzamelen bijvoorbeeld de informatie die u aanlevert wanneer u zich aanmeldt voor een proeflidmaatschap, interesse toont in het starten van een franchise onderneming, aanmeld voor een evenement, een aankoop doet, solliciteert naar een baan, deelneemt aan een online chat of een andere vorm van interactie op deze site. Een deel van de informatie die u handmatig aanlevert kunnen persoonsgegevens zijn, zoals uw naam en contactgegevens, lengte, gewicht of foto.
 2. Informatie van andere sociale media platforms. U kunt zich aanmelden met, inloggen op of uw profiel op deze site verbeteren door te kiezen voor het automatisch invullen van de vereiste datavelden met informatie welke u eerder heeft aangeleverd bij een ander sociaal media platform (zoals Facebook of Twitter). Indien u hiervoor kiest, vraagt u het andere platform om ons informatie te sturen uit uw profiel te sturen op dat platform, waaronder persoonlijke informatie. We behandelen die informatie hetzelfde zoals we alle informatie welke u ons geeft wanneer u zich aanmeldt, inlogt of uw profiel verbetert.
 3. Informatie van uw browser of apparaat. Lift Brands verzamelt informatie welke automatisch naar ons gestuurd wordt via uw browser of mobiel apparaat. Deze informatie omvat gewoonlijk uw IP-adres, de naam van uw besturingssysteem, de naam en versienummer van uw browser, de datum en tijd van uw bezoek en de pagina's die u heeft bezocht. De informatie die we krijgen kan variëren, afhankelijk van de instellingen van uw browser of apparaat.

 

Doorgaans gebruiken we deze informatie op een geaggregeerd niveau, om de site te verbeteren en deze beter aan te laten sluiten bij de door onze bezoekers gebruikte technologie. We kunnen deze informatie echter wel combineren met andere informatie, in een poging om u te identificeren of we kunnen het combineren met informatie waarmee u geïdentificeerd kan worden. Om veiligheidsreden controleren we ook onze serverloggegevens - om bijvoorbeeld indringers in ons netwerk te ontdekken - en we kunnen onze serverloggegevens, met de IP-adressen van de bezoekers, ook delen met bevoegde onderzoeksautoriteiten welke die informatie kunnen gebruiken om u te traceren en te identificeren als onderdeel van een dergelijk onderzoek.

 

Geaggregeerde gegevens

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens in de wet aangezien deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke Site-functie. Als we geaggregeerde gegevens echter combineren met uw persoonlijke gegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die in overeenstemming met dit beleid worden gebruikt.  

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan beïnvloeden. Dergelijke gegevens mogen daarom alleen onder zeer strenge voorwaarden worden verwerkt.
Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over iemands gezondheid, ras, godsdienst, strafrechtelijk verleden of seksuele leven.

In de beperkte gevallen waarin we gevoelige persoonsgegevens verzamelen, zullen we dit doen in overeenstemming met de lokale eisen voor privacywetgeving. Als u ervoor kiest om ons ongevraagde gevoelige persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat wij dergelijke gegevens gebruiken, met inachtneming van de toepasselijke lokale wetgeving.

CCTV. We gebruiken CCTV in onze fitnesscentra om gezondheids- en veiligheidsredenen, in overeenstemming met vereisten van plaatselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Neem contact met ons op indien u vragen heeft over het gebruik van CCTV in en rondom onze fitnesscentra, inclusief uw recht tot toegang tot de CCTV-opnamen, volgens de plaatselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Als u geen persoonlijke gegevens verstrekt

Wanneer we persoonsgegevens bij wet moeten verzamelen, of op basis van een contract dat we met u hebben en u die gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat het contract dat we hebben of proberen met u aan te gaan, uit te voeren (bijvoorbeeld om u de voordelen van lidmaatschap bij onze clubs te bieden). In dit geval moeten we uw lidmaatschap mogelijk annuleren, maar we zullen u op de hoogte stellen als dit op dat moment het geval is.

Kinderen onder de dertien jaar.

We zijn trots op deze site en we streven ernaar dat de site geschikt is voor mensen van alle leeftijden. Maar deze site is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of jongeren onder de zestien jaar, zonder toestemming van een ouder of voogd. Indien u denkt dat een kind persoonlijke informatie op of via deze site heeft ingevoerd, zonder toestemming en toezicht van een ouder of voogd, neem dan contact met ons op gebruik makend van de informatie hieronder, zodat we passende actie kunnen ondernemen.

 1. Hoe worden uw persoonlijke gegevens gebruikt?

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Meestal zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken in de volgende omstandigheden:

 

 • Waar we het contract moeten uitvoeren dat we binnenkort gaan afsluiten of hebben afgesloten ("Uitvoering van een contract").
 • Waar dit noodzakelijk is voor onze rechtmatige belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten prevaleren niet boven die belangen ("legitieme belangen").

Waar we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting ("Wettelijke verplichting").

 

Klik hier om meer te weten te komen over de soorten wettelijke basis waarop wij zullen vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

 

In het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens anders dan (a) met betrekking tot het verzenden van direct marketing-berichten van derden aan u via e-mail of sms ("uw toestemming") en (b) in relatie voor gezondheidsinformatie met betrekking tot uw fitheid om lichaamsbeweging te verrichten waar u expliciet toestemming hebt gegeven ("uitdrukkelijke toestemming").

 

U hebt het recht om op elk gewenst moment uw toestemming voor marketing en onze verwerking van uw gezondheidsinformatie in te trekken door contact met ons op te nemen.

 

 1. Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken

We hebben hieronder, in een tabelopmaak, een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we van plan zijn om uw persoonlijke gegevens te gebruiken en van welke rechtsgrondslagen we afhankelijk zijn om dit te doen. We hebben ook vastgesteld waar onze rechtmatige belangen liggen.

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens voor meer dan één wettige grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact op met als u meer informatie nodig hebt over de specifieke grondslag waarop wij vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken wanneer meer dan één reden is beschreven in de onderstaande tabel.

Doel / activiteit

Wettelijke basis voor verwerking

 

Rechtmatige interesse

Om u als nieuw lid te registreren

·       Uitvoering van een contract

·       N.v.t.

·       Om diensten, producten en voordelen verbonden aan uw lidmaatschap te verwerken en te leveren, waaronder:

·       Beheer van betalingen, vergoedingen en kosten

·       Het verzamelen en terugvorderen van geld dat aan ons verschuldigd is.

·       Uitgeven van een MyZone hartslagband

·       Personal training sessies

·       Uitvoering van een contract

·       Rechtmatige interesse

·       Voldoen aan de voorschriften die op ons van toepassing zijn.

·       Efficiënt zijn over hoe we onze wettelijke en contractuele verplichtingen nakomen.

·       Om debiteuren te beheren

Om onze relatie met u te beheren, waaronder:

·       Neem zo nodig contact met u op om het lidmaatschapscontract met u uit te voeren en de diensten, producten en voordelen te leveren die zijn verbonden aan uw lidmaatschap.

·       U op de hoogte te brengen van wijzigingen in dit beleid

·       Reageren op uw vragen, waaronder het reageren op klachten en proberen deze op te lossen.

·       U uitnodigen om feedback te geven

·       Uitvoering van een contract

·       Rechtmatige interesse

·       Wettelijke verplichting

 

·       Voldoen aan de voorschriften die op ons van toepassing zijn.

·       Efficiënt zijn over hoe we onze wettelijke en contractuele verplichtingen nakomen.

·       Het leveren van hoogwaardige klantenservice.

Om vast te stellen of u van mening bent dat u in staat bent om lichaamsbeweging te verrichten en of u gezondheidsvoorschriften hebt die van belang kunnen zijn voor uw gebruik van de faciliteiten in onze Clubs.

 

·       Rechtmatige belangen

·       Expliciete toestemming

·       Voldoen aan de voorschriften die op ons van toepassing zijn.

·       Efficiënt zijn over hoe wij onze wettelijke en contractuele verplichtingen nakomen.

·       Garandeer de gezondheid en veiligheid van onze leden.

Om u te voorzien van marketing- en promotiemateriaal, nieuwsbrieven of andere gerelateerde communicatie (in overeenstemming met de privacyvoorkeuren die u ons hebt kenbaar gemaakt), waaronder:

·       U in staat stellen deel te nemen aan een prijstrekking, competitie en een enquête in te vullen.

·       Neem contact met u op met speciale aanbiedingen en andere informatie waarvan wij denken dat deze interessant voor u zijn.

Gegevensanalyse gebruiken om onze Site, producten, diensten, marketing en promoties, klantrelaties en ervaringen te verbeteren.

Om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u van belang kunnen zijn.

·       Rechtmatige belangen

·       Wettelijke verplichting

·       Uw toestemming

 

·       Producten en diensten ontwikkelen en wat we voor ze in rekening brengen

·       Type klanten definiëren voor nieuwe producten of diensten.

·       We vragen om uw toestemming wanneer we deze nodig hebben om contact met u op te nemen.

·       Om onze site actueel en relevant te houden en onze marketingstrategie te informeren.

·       Om onze business te laten groeien

Om relevante Site-inhoud en advertenties aan u te leveren en de effectiviteit van de advertenties die wij aan u leveren, te meten of te begrijpen.

 

·       Legitieme belangen

 

·       Onderzoeken hoe klanten onze producten, diensten en deze Site gebruiken om deze te ontwikkelen en om onze activiteiten te laten groeien en onze marketingstrategie te informeren.

Om ons bedrijf en deze site te beheren en te beveiligen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens).

 

·       Legitieme belangen

·       Wettelijke verplichting

 

·       Ontwikkelen en verbeteren van de netwerkbeveiliging, efficiëntie en technische specificatie van onze IT-systemen en infrastructuur.

Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen (inclusief het verifiëren van uw identiteit en gedragsidentiteit en antecedentenonderzoeken voor antiwitwas-, fraude-, krediet- en veiligheidsdoeleinden) en om onze wettelijke rechten uit te oefenen, inclusief ervoor zorgen dat alleen geregistreerde leden toegang krijgen tot onze clubs.

 

·       Uitvoering van een contract

·       Legitieme belangen

·       Wettelijke verplichting

 

·       Voldoen aan de voorschriften die op ons van toepassing zijn.

·       Efficiënt zijn over hoe we onze wettelijke en contractuele verplichtingen nakomen.

Ons bedrijf op een efficiënte en juiste manier leiden, ook met betrekking tot onze financiële positie, zakelijke mogelijkheden, corporate governance, audit, strategische planning en communicatie.

·       Legitieme belangen

·       Wettelijke verplichting

 

·       Voldoen aan de voorschriften die op ons van toepassing zijn.

·       Efficiënt zijn over hoe we onze wettelijke en contractuele verplichtingen vervullen

• Om ons bedrijf te laten groeien.

 

Voor elk ander doel dat wordt vermeld in een toepasselijke privacyverklaring, land specifieke kennisgeving of andere overeenkomst tussen u en ons.

·       Uitvoering van een contract

·       Legitieme belangen

·       Wettelijke verplichting

·        

·       Voldoen aan de voorschriften die op ons van toepassing zijn.

·       Efficiënt zijn over hoe we onze wettelijke en contractuele verplichtingen nakomen.

Marketing

We streven ernaar om u keuzes te bieden met betrekking tot bepaalde gebruik van persoonlijke gegevens, met name rond marketing en reclame. We hebben de volgende besturingsmechanismen voor persoonlijke gegevens ingesteld:

Promotie aanbiedingen van ons

Wij kunnen uw informatie gebruiken om een ​​beeld te vormen van wat wij denken dat u misschien wilt of nodig heeft, of wat u mogelijk van belang zou kunnen zijn. Op deze manier bepalen we welke producten, diensten en aanbiedingen relevant voor u kunnen zijn (we noemen dit marketing).

U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u informatie bij ons hebt opgevraagd, lid bent (inclusief een proeflid) of als u goederen of services bij ons hebt gekocht, of als u ons uw gegevens hebt verstrekt toen u deelnam aan een wedstrijd of zich registreerde voor een promotie en, in beide gevallen, hebt u niet geannuleerd om die marketing te ontvangen.

 

U kunt eerder uitgedrukte voorkeuren wijzigen met betrekking tot de manier waarop wij de informatie gebruiken die u op of via deze Site verstrekt. Als u bijvoorbeeld uw contactgegevens hebt opgegeven en periodieke e-mails van ons hebt ontvangen, kunt u besluiten deze e-mails niet meer te ontvangen door op de link "opzeggen" in het voettekst van een e-mail te klikken. Mogelijk kunt u andere voorkeuren wijzigen via een account dat u op deze site maakt. Neem anders contact met ons op via de onderstaande informatie

Marketing van derden

We krijgen uw uitdrukkelijke toestemming voor opt-in voordat we uw persoonlijke gegevens delen met bedrijven buiten de branche van Lift Brands voor marketingdoeleinden.

Opting out

U kunt ons of derde partijen vragen om u op elk moment te stoppen met het verzenden van marketingberichten door u aan te melden bij de Site en relevante vakjes in of uit te schakelen om uw marketingvoorkeuren aan te passen of door de opt-out-links te volgen op marketingmeldingen die naar u zijn verzonden of door contact op te nemen.

Als u ervoor kiest deze marketingberichten niet te ontvangen, is dit niet van toepassing op persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt als gevolg van uw registratie als lid, productaankoop, product / dienstervaring of andere transacties.

Do Not Track Mechanisms

Uw browser kan een "Do-Not-Track (" DNT ") -signaal leveren" naar deze site. Vanwege de veranderende staat van technologie en besluiteloosheid binnen de technologie- en marketingindustrie met betrekking tot de betekenis van DNT-signalen, bieden we momenteel geen garantie dat we DNT-signalen zullen respecteren.

Cookies

U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze site ontoegankelijk kunnen worden of niet goed kunnen functioneren. Raadpleeg voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.

Verandering van doel

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs vinden dat we deze om een ​​andere reden moeten gebruiken en dat de reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u een uitleg wilt krijgen over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel, neemt u dan contact met ons op.

 

Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de juridische basis toelichten die ons daartoe in staat stelt.

 • Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk vereist of toegestaan ​​is.
 1. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

We may have to share your personal data with the parties set out below for the purposes set out in the table in paragraph 4 above.

Derden aan wie we kunnen kiezen om delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Als alternatief kunnen we andere bedrijven proberen te verwerven of met hen fuseren. Als er iets met ons bedrijf gebeurt, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in dit beleid.

 

We eisen van alle externe partijen dat ze de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen.

 • Wij staan ​​niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan ​​hen alleen toe uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.
 1. Internationale overdrachten
 • We delen uw persoonlijke gegevens binnen het bedrijf van Lift Brands. Dit betekent dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgedragen.

 

Veel van onze externe partijen zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dus de verwerking van uw persoonlijke gegevens zal een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengen.

 

Wanneer we uw persoonlijke gegevens uit de EER overdragen, zorgen wij ervoor dat deze een vergelijkbare mate van bescherming genieten door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende voorzorgsmaatregelen wordt geïmplementeerd:

 

 • We zullen uw persoonlijke gegevens alleen doorgeven aan landen die door de Europese Commissie geacht worden een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden. Zie Europese Commissie voor meer informatie: Geschiktheid van de bescherming van persoonsgegevens in niet-EU-landen.
 • Wanneer we bepaalde serviceproviders gebruiken, kunnen we specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa. Zie Europese Commissie voor meer informatie: Modelcontracten voor de overdracht van persoonsgegevens naar andere landen.
 • Wanneer we in de VS gevestigde providers gebruiken, kunnen we gegevens aan hen overdragen als ze deel uitmaken van het Privacy Shield, wat vereist dat zij vergelijkbare bescherming bieden voor persoonsgegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS. Zie Europese Commissie voor meer informatie: EU-US Privacy Shield.
 • Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken bij het overzetten van uw persoonlijke gegevens uit de EER.

 

PRIVACY SHIELD CERTIFICATION

Lift Brands, Inc. en verschillende van zijn volledige dochterondernemingen, waaronder Snap Fitness, Inc., HealthFran, LLC, GoFit, LLC, and Wholesale Fitness Supply, LLC, (the “GECERTIFICEERDE ENTITEITEN”) voldoen aan het EU-VS kader, het Privacy Shield, voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals uiteengezet door de US Department of Commerce (Amerikaans ministerie van Handel) met betrekking tot de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de Europese Unie naar de VS. Voor meer informatie over het programma ter bescherming van de privacy en voor het inzien van onze certificeringspagina, kijk op https://www.privacyshield.gov/.

We wijzen u erop dat de certificering van de Gecertificeerde Entiteiten alleen van belang en van toepassing is op persoonsgegevens die vanuit de Europese Unie worden verstrekt aan de gecertificeerde entiteiten in de Verenigde Staten. Op persoonsgegevens die u rechtstreeks aan Lift Brands verstrekt via deze site is dit beleid van toepassing.

 

 1. Gegevensbeveiliging

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen (administratief, fysiek en technisch) om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt of geopend op een ongeoorloofde manier, gewijzigd of openbaar gemaakt.

Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derde partijen die een zakelijke behoefte hebben om te weten. Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen in onze instructies verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld voor het omgaan met vermoede inbreuken op persoonlijke gegevens en stellen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte van een schending als dit wettelijk verplicht is.

Helaas is geen enkele website, server of database volledig beveiligd of "hacker proof"

We kunnen daarom niet garanderen dat uw persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt, misbruikt of verloren door een ongeluk of door ongeoorloofde daden van anderen.

 • Verder kunnen wij de verspreiding van persoonlijke gegevens die u op of via deze Site plaatst niet controleren met behulp van onze sociale netwerktools en u moet geen privacy verwachten in dergelijke informatie
 1. Bewaren van gegevens

Hoe lang gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, te realiseren, inclusief met het oog op het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken en of we kunnen die doelen bereiken met andere middelen en de toepasselijke wettelijke regelgeving.

Volgens de wet moeten we een aantal jaren basisinformatie over onze klanten (inclusief contactgegevens, identiteit, financiële en transactie-informatie) bewaren nadat ze niet langer klant zijn. De specifieke bewaartermijn verschilt afhankelijk van het type informatie en de toepasselijke wettelijke vereiste.

 

In sommige omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie Vraag om verwijdering hieronder voor meer informatie.

 

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anoniem maken (zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden. In dat geval kunnen we deze informatie onbeperkt gebruiken zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

 1. Uw wettelijke rechten

Als u een profiel op deze site hebt gemaakt, hebt u de mogelijkheid uw gegevens openen, bijwerken of

corrigeren via uw accountinstellingen. Lukt dit niet, dan kunt u onze hulp inschakelen.

Neem contact met ons op op ons bedrijfsadres dat vermeld staat in het onderstaande gedeelte "Contact opnemen met ons".

 

We zullen binnen een redelijke termijn reageren. We kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren. In de meeste gevallen zullen we u toegang verschaffen en eventuele onnauwkeurige informatie die u ontdekt, corrigeren of verwijderen. In sommige gevallen kunnen we uw verzoek echter beperken of weigeren als de wet dit toestaat of vereist of als we uw identiteit niet kunnen verifiëren. 

Onder bepaalde omstandigheden hebt u recht op gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Klik op onderstaande links om meer te weten te komen over deze rechten:

 

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op.

Normaal gesproken worden er geen kosten in rekening gebracht

U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of overdreven is. Als alternatief kunnen we in deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen .. 

Wat hebben we van u nodig?

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen).

Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben om het te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om verdere informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

Tijdslimiet om te reageren

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer duren dan een maand als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt gedaan. In dit geval zullen we u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

 1. Woordenlijst

Rechtmatige basis

Legitieme interesse betekent de interesse van ons bedrijf bij het leiden en beheren van ons bedrijf, zodat wij u de beste service / product kunnen bieden en de beste en veiligste ervaring kunnen bieden.

We zorgen ervoor dat we alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten in overweging nemen en in evenwicht brengen voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken voor onze legitieme belangen.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen worden onderdrukt door de impact op u (tenzij we uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of vereist zijn).

 

Uitvoering van het contract betekent dat uw gegevens worden verwerkt wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voordat u een dergelijk contract aangaat.

 

Voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting betekent dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij zijn onderworpen

 

Derden

Lift Brands Corporate Family

 • Andere bedrijven in the Lift Brands Group inclusief, maar niet beperkt tot, Snap Fitness, Inc., YogaFit Franchising, LLC, GoFit, LLC, Lift Brands UK Limited, HealthFran, LLC and Wholesale Fitness Supply, LLC.

Externe leveranciers

Serviceproviders die optreden als verwerkers in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië die IT- en systeembeheerdiensten, deurtoegangsdiensten, betalingsverwerking en website-ontwerpdiensten leveren.

Franchisenemers

 • Lift Brands Franchisenemers die gevestigd zijn in de Europese Unie en die reageren op uw vragen, om een ​​contract met u aan te gaan of om een ​​contract uit te voeren.

Andere derde partijen

 • Professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars in de Verenigde Staten die advies, bankzaken, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten verlenen.
 • Overheidsautoriteiten, toezichthouders en andere autoriteiten in de landen waarin wij actief zijn en die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen.

Derden met wie we samenwerken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om wedstrijden of andere promoties te sponsoren.

Juridische en wetshandhavingsinstanties Openbare, juridische en wetshandhavingsautoriteiten die openbaarmaking van persoonsgegevens vereisen ingevolge toepasselijk recht, gerechtelijk bevel, dagvaarding, wettig verzoek, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids-, wetshandhavings- en onderzoeksinstantanties.

Uw wettelijke rechten

U hebt het recht om:

Toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens (beter bekend als een "toegangsverzoek voor een persoon"). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en controleren of we deze op rechtmatige wijze verwerken. Correctie verzoek om uw persoonlijke gegevens te wijzigen.  Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die we over u hebben, corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid moeten verifiëren van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt. Verzoek om verwijdering  van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken.  U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen waar u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), waar we uw informatie onrechtmatig hebben verwerkt of waar we uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we om specifieke juridische redenen niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen, dat u op het moment van uw aanvraag wordt meegedeeld. Verwerking van je persoonlijke waar we vertrouwen op een legitiem belang (of die van een derde partij) en er is iets aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond, omdat u vindt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen waar wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die uw rechten en vrijheden schendt. Verzoek om beperking van vewerking  van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de volgende scenario's op te schorten: (a) als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is maar u niet wilt dat wij het wissen; (c) waar u ons nodig hebt om de gegevens te bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of (d) u ​​bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten verifiëren of we legitieme redenen hebben om deze te gebruiken. Verzoek tot overdracht van uw persoonlijke gegevens naar u of naar een derde partij.  Wij zullen u, of een derde partij die u heeft gekozen, uw persoonlijke gegevens verstrekken in een gestructureerd, veel gebruikt, machinaal leesbaar formaat.

Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie die u aanvankelijk toestemming hebt gegeven voor ons om te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een ​​contract met u aan te gaan.

 

Intrekking op elk gewenst moment waarbij we vertrouwen op toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die worden uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, zijn we mogelijk niet in staat om bepaalde producten of diensten aan u te leveren. We zullen u adviseren als dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

 

 

 

Loading