Protocol fitness

Er is een speciaal protocol opgesteld waar iedereen zich aan behoort te houden.

#YOURHEALTHYOURSNAP

PROTOCOL

Afspraken met onze klanten omtrent de trainingen: - Wij hanteren de volgende richtlijn om social distancing te waarborgen en lichamelijk contact te vermijden - Voor ieder bezoek is reservatie verplicht zodat er niet meer mensen binnen kunnen zijn dan is toegestaan (afhankelijk per club) - Iedere lid registreert zich bij binnenkomst met de toegangspas om te veel aanwezigen te vermijden - Bij het binnenkomen hangt informatie over de hygiënemaatregelen en de trainingsafspraken. Het lid zorgt dat hij op de hoogte is van de hygiënemaatregelen en de trainingsafspraken en deze respecteert - Wie ziek is, ziekteverschijnselen vertoont of de afgelopen 72 uur ziek was blijft thuis. Ook als iemand in uw huishouden ziek is, blijft u thuis - In de club is via looproutes en afbakening aangegeven binnen welke zone 1 lid mag trainen en waar 1 lid aanwezig mag zijn zodat de 1.5m wordt gerespecteerd - Toiletten worden slechts door één persoon tegelijkertijd gebruikt en na het gebruik direct gereinigd - Activiteiten vinden enkel plaats wanneer de onderlinge afstand tussen sporters onderling en tussen trainers en sporters van 1.5m is gegarandeerd - Slechts één lid per kracht- of cardiotoestel zodat de social distancing (1.5m) gewaarborgd blijft - Sporters zijn verplicht hun eigen handdoek mee te brengen en te gebruiken - Iedereen reinigt bij binnenkomst de handen met desinfecterende gel - Geen lichamelijk contact - Bij persoonlijke begeleiding houden wij rekening met de social distancing (1,5m)