Protocol fitness

Er is een speciaal protocol opgesteld waar iedereen zich aan behoort te houden.

#YOURHEALTHYOURSNAP

PROTOCOL

Afspraken met onze klanten omtrent de trainingen: - Wij hanteren de volgende richtlijn om social distancing te waarborgen en lichamelijk contact te vermijden: wij mogen maximaal 30 personen gelijktijdig in de club toelaten maar hanteren veel lagere aantallen. - Groepslessen afhankelijk van de grootte van de zaal maximaal 30 personen, 1,5 meter afstand dient gewaarborgd te blijven. - Voor ieder bezoek is reservatie verplicht zodat er niet meer mensen binnen kunnen zijn dan is toegestaan. - Iedere lid registreert zich bij binnenkomst met de toegangspas om te veel aanwezigen te vermijden. - Kleedkamers zijn tot nader order gesloten. - Bij het binnenkomen hangt informatie over de hygiënemaatregelen en de trainingsafspraken. Het lid zorgt dat hij op de hoogte is van de hygiënemaatregelen en de trainingsafspraken en deze respecteert. - Iedere lid zorgt ervoor dat hij binnen de afgesproken trainingstijd het centrum betreedt, traint en weer vertrekt. - Aankomst in de club vindt niet eerder plaats dan het afgesproken tijdstip en na afloop van de training vertrekt men zo snel mogelijk. - Wie ziek is, ziekteverschijnselen vertoont of de afgelopen 72 uur ziek was blijft thuis. Ook als iemand in uw huishouden ziek is, blijft u thuis. - In de club is via looproutes en afbakening aangegeven binnen welke zone 1 lid mag trainen en waar 1 lid aanwezig mag zijn zodat de 1.5m wordt gerespecteerd. - Toiletten worden slechts door één persoon tegelijkertijd gebruikt en na het gebruik direct gereinigd. - Activiteiten vinden enkel plaats wanneer de onderlinge afstand tussen sporters onderling en tussen trainers en sporters van 1.5m is gegarandeerd. - Slechts één lid per kracht- of cardiotoestel zodat de social distancing (1.5m) gewaarborgd blijft. - Sporters zijn verplicht hun eigen handdoek mee te brengen en te gebruiken. - Iedereen reinigt bij binnenkomst de handen met desinfecterende gel. - Geen lichamelijk contact. - Bij persoonlijke begeleiding houden wij rekening met de social distancing (1,5m). - Ook bij groepslessen en groepsactiviteiten hanteren wij de regels van social distancing (1.5m) tussen de sporters onderling en tussen de lesgever en de sporters. Geen lichamelijk contact. - In onze club is het toegestaan om de kleedkamers en douches te gebruiken. De gebruiker van de douche reinigt voor en na gebruik zelf met schoonmaakspullen die door het centrum beschikbaar worden gesteld. - Het horeca gedeelte is gesloten. Dranken kunnen worden meegenomen, maar niet ter plaatse geconsumeerd. - Eigen afval wordt terug meegenomen naar huis.