Protocol Fitness

Om veilig te kunnen sporten is er een speciaal protocol opgesteld waar iedereen zich aan behoort te houden.

#YOURHEALTHYOURSNAP

PROTOCOL

AFSPRAKEN MET ONZE KLANTEN OMTRENT DE TRAININGEN: - Wij hanteren de volgende richtlijn om social distancing te waarborgen en lichamelijk contact te vermijden: 1 lid per 10 m² bruto vloeroppervlak. - Voor ieder bezoek is reservatie verplicht zodat er niet meer mensen kunnen binnen zijn dan is toegestaan. - Iedere lid registreert zich bij binnenkomst met de toegangspas om te veel aanwezigen te vermijden. - Bij het binnenkomen hangt informatie over de hygiënemaatregelen en de trainingsafspraken. Het lid zorgt dat hij op de hoogte is van de hygiënemaatregelen en de trainingsafspraken en deze respecteert. - Iedere lid zorgt ervoor dat hij binnen de afgesproken trainingstijd het centrum betreedt, traint en weer vertrekt. - Aankomst in de club vindt niet eerder plaats dan het afgesproken uur en na afloop van de training vertrekt men zo snel mogelijk. - Wie ziek is, ziekteverschijnselen vertoont of de afgelopen 72 uur ziek was blijft thuis. Ook als iemand in uw huishouden ziek is, blijft u thuis. - In de club is via looproutes en afbakening aangegeven binnen welke zone 1 lid mag trainen en waar 1 lid aanwezig mag zijn zodat de 1.5m wordt gerespecteerd. - Toiletten worden slechts door één persoon tegelijkertijd gebruikt en na het gebruik direct gereinigd. - Activiteiten vinden enkel plaats wanneer de onderlinge afstand tussen sporters onderling en tussen trainers en sporters van 1.5m is gegarandeerd. - Slechts één lid per kracht- of cardiotoestel zodat de social distancing (1.5m) gewaarborgd blijft. - Sporters zijn verplicht hun eigen handdoek mee te brengen en te gebruiken. - Iedereen reinigt bij binnenkomst de handen met desinfecterende gel of zeep. - Geen lichamelijk contact. - Bij persoonlijke begeleiding houden wij rekening met de social distancing. - Ook bij groepslessen en groepsactiviteiten houden wij rekening met de regels van social distancing (1.5m) tussen de sporters onderling en tussen de lesgever en de sporters. Geen lichamelijk contact. - In onze club is het niet mogelijk om de kleedkamers en douches te gebruiken. - Het horecagedeelte is gesloten. Dranken kunnen worden meegenomen, maar niet ter plaatse geconsumeerd. - Eigen afval wordt terug meegenomen naar huis - Verplichte plaatsing van CO2 meters Het ministerieel besluit van 5 juni 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, vermeldt in artikel 1 paragraaf 2: In alle in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde ondernemingen en verenigingen moeten de nodige maatregelen getroffen worden om eenieder te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. De in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde ondernemingen, en verenigingen nemen tijdig passende preventiemaatregelen om de toepassing van de regels voorzien in paragraaf 2, eerste lid, te garanderen of, indien dit niet mogelijk is, een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden. Snap Fitness voorziet tijdens de bemande uren een aanspreekpunt in de club in de vorm van een trainer/medewerker. Buiten de bemande uren wordt dit aanspreekpunt voorzien via het securitysysteem en de opvolging/controle van de camerabeelden tijdens de bemande uren de volgende dag. Het securitysysteem bestaat uit: - een camerasysteem dat de gehele club in beeld brengt - een bemande meldkamer - een intercom systeem waarmee door middel van het indrukken van een knop in de club rechtstreeks in contact getreden wordt met een medewerker die op de camera’s en via de intercom toezicht heeft in de club - een registratie van de aanwezigen door een elektronische toegangscontrole aan de deur Rekening houdend met bovenstaande en de vermelding dat de medewerker geen politieagent moet spelen maar een aanspreekpunt is om iedereen te helpen in functie van een veilige en coronasafe fitness, biedt Snap Fitness ons inziens buiten de bemande uren dan ook een niveau van bescherming dat minstens gelijkwaardig is aan het niveau van bescherming tijdens de bemande uren.